Veiligheid. Liquiditeit. Vertrouwen.

Egex is een digital asset exchange. Koop, verkoop en bewaar cryptocurrency op een gereguleerde, veilige en respectvolle manier.

Gebruikersovereenkomst (Laatst gewijzigd: 01-02-2018)

EGEX GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Egex diensten worden aangeboden door EliteSwitch Development BV, een Nederlandse entiteit. Egex is geen gereguleerde financiële dienstverlener en opereert niet buiten Nederland. Dit is een contract tussen u en Egex, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht in Nederland ("Egex"). Door u aan te melden voor het gebruik van een account via egex.nl of elitegex.com of gerelateerde websites, API's of mobiele applicaties (gezamenlijk de "Egex site"), gaat u ermee akkoord dat u alle voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Evenals ons Privacybeleid.
Laatst bijgewerkt: 01-02-2018

DEEL 1: ALGEMEEN GEBRUIK
1. Basis Egex Diensten.

1.1. In aanmerking te komen. Om in aanmerking te komen voor het gebruik van de Egex diensten, moet u minimaal 18 jaar oud zijn.

Uw geschiktheid om toegang te krijgen tot bepaalde Egex diensten is ook afhankelijk van het land waarin u woont. De lijst met Egex diensten die per land toegankelijk is, is te vinden op https://www.egex.com/global

1.2. Egex Diensten. Uw Egex-account ("Egex-account") omvat de volgende basisdiensten voor Egex: een of meer gehoste portals voor cryptocurrency waarmee gebruikers bepaalde ondersteunde cryptocurrency's, zoals Bitcoin of Ethereum ("cryptocurrency"), kunnen kopen, verkopen en overdragen naar een wallet. Het risico van verlies in het handelen of het bezit van cryptocurrency kan aanzienlijk zijn. U dient daarom zorgvuldig te overwegen of het handelen in of het bezitten van cryptocurrency geschikt voor u is in het licht van uw financiële situatie.

2. Een Egex-account aanmaken.

2.1. Registratie van Egex-account. Om een van de Egex diensten te gebruiken, moet u zich registreren door uw naam, een e-mailadres en wachtwoord op te geven en te bevestigen dat u deze overeenkomst accepteert. Egex kan, naar eigen inzicht, weigeren om een Egex-account te maken, of het aantal Egex-accounts beperken dat een enkele gebruiker op elk gewenst moment kan instellen en behouden.

2.2. Identiteit verificatie. Om bepaalde functies van de Egex diensten te gebruiken, inclusief bepaalde overdrachten van cryptocurrency en bestaande valuta, moet u mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, identificatienummer van de belastingplichtige, overheidsidentificatienummer en informatie over uw bankrekening (bijv. financiële instelling, rekeningtype, routeringsnummer en rekeningnummer). Bij het indienen van deze of enige andere persoonlijke informatie die u nodig heeft, verifieert u of de informatie juist en authentiek is en gaat u ermee akkoord Egex te updaten als er informatie verandert. U machtigt Egex om, rechtstreeks of via derden, alle vragen te stellen die wij nodig achten om uw identiteit te verifiëren en/of te beschermen tegen fraude, met inbegrip van identiteitsinformatie in openbare rapporten (bijv. Uw naam, adres, vroegere adressen of datum) van geboorte), om rekeninginformatie te vragen die is gekoppeld aan uw gekoppelde bankrekening (bijv. naam of rekeningsaldo) en om actie te ondernemen die wij redelijkerwijs nodig achten op basis van de resultaten van dergelijke onderzoeken en rapporten. Verder machtigt u alle derde partijen waaraan dergelijke verzoeken of verzoeken kunnen worden gericht om volledig op dergelijke vragen of verzoeken te reageren.

3. cryptocurrency

3.1. cryptocurrencytransacties. Eenmaal uw transactie ingediend bij een digitaal valutanetwerk, wordt een cryptocurrencytransactie niet bevestigd voor een periode in afwachting van voldoende bevestiging van de transactie door het cryptocurrencynetwerk. Een transactie is niet voltooid terwijl deze nog in behandeling is. Egex kan netwerkkosten (mijnwerker prijzen) in rekening brengen om een transactie met een cryptocurrency namens u te verwerken. Egex berekent de netwerkkosten naar eigen inzichten, hoewel Egex u altijd op de hoogte brengt van de netwerkkosten op of voor het moment dat u de transactie autoriseert. U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de correcte gegevens om een transactie correct te kunnen verwerken. Bij het verkeerd invoeren van een walletnummer bestaat de kans dat uw tegoeden verloren gaan. Egex neemt hier geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor.

3.2. Opslag van cryptocurrency en transmissievertragingen. Egex bewaart alle cryptocurrencysleutels veilig in onze controle in een combinatie van online en offline opslag, indien u gebruikt maakt van onze exchange. Dientengevolge kan het noodzakelijk zijn voor Egex om bepaalde informatie uit de offline opslag op te halen om een Digitale Munttransactie mogelijk te maken in overeenstemming met uw instructies, wat het starten of crediteren van een dergelijke Digitale Munttransactie 48 uur of langer kan vertragen. U erkent en gaat ermee akkoord dat een transactie in cryptocurrency gefaciliteerd door Egex kan worden vertraagd.

3.3. Betalingen door derden. Egex heeft geen controle over, of aansprakelijkheid voor de levering, kwaliteit, veiligheid, legaliteit of enig ander aspect van goederen of diensten die u kunt kopen of verkopen aan of van een derde partij (inclusief andere gebruikers van Egex Diensten). Egex is niet verantwoordelijk voor het feit dat een koper of een verkoper met wie u zaken doet, de transactie daadwerkelijk zal voltooien of is gemachtigd om dit te doen. Als u een probleem ondervindt met goederen of diensten die zijn gekocht bij of verkocht aan een derde partij in verband met cryptocurrency die is overgedragen met behulp van de Egex diensten, of als u een geschil hebt met die derde partij, moet u het geschil rechtstreeks met dat derde oplossen derde partij. Als u meent dat een derde zich op een frauduleuze, misleidende of ongepaste manier heeft gedragen, of als u een geschil niet met een derde partij kunt oplossen, kunt u Egex Klantenservice (support@egex.nl) hiervan op de hoogte stellen zodat we kunnen overwegen om u hier in te ondersteunen.

3.4. Aankooptransacties. Nadat u de verificatieprocedures hebt voltooid, kunt u ondersteunde cryptocurrency kopen door een geldige betaling te verrichten. U geeft Egex toestemming om de door u bestelde cryptocurrency aan te kopen. Dit proces is onkeerbaar, dit betekent Egex enkel de gereserveerde cryptocurrency zal uitkeren aan u. Hoewel Egex zal proberen ondersteunde cryptocurrency zo snel mogelijk aan u te leveren, maar in de omstandigheden waarin Egex uw bestelling niet kan uitvoeren, zullen we u op de hoogte stellen en uw goedkeuring vragen om de bestelling te voltooien tegen de gelijktijdige prijsconversieratio. Om de uitvoering van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst te waarborgen, verleent u Egex een retentierecht en een veiligheidsrente in en aan de saldi in uw account.

3.5. Werking van cryptocurrency-protocollen. Egex is niet de eigenaar of de beheerder van de onderliggende softwareprotocollen die de werking van cryptocurrency's bepalen die op ons platform worden ondersteund. Over het algemeen zijn de onderliggende protocollen open source en iedereen kan deze gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren. Door de Egex platform te gebruiken, erkent en stemt u ermee in (i) dat Egex niet verantwoordelijk is voor de werking van de onderliggende protocollen en dat Egex geen garantie biedt voor hun functionaliteit, veiligheid of beschikbaarheid; en (ii) dat de onderliggende protocollen onderhevig zijn aan plotselinge veranderingen in bedieningsregels (a / k / a "vorken"), en dat dergelijke vorken wezenlijk van invloed kunnen zijn op de waarde, functie en / of zelfs de naam van de cryptocurrency die u bezit in het Egex-platform. In het geval van een vork, gaat u ermee akkoord dat Egex tijdelijk transacties met Egex kan opschorten (met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u) en dat Egex naar eigen goeddunken kan besluiten om al dan niet ondersteuning te bieden aan (of te stoppen met) een tak van de gevorkte protocol volledig. U erkent en gaat ermee akkoord dat Egex absoluut geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt met betrekking tot een niet-ondersteunde tak van een gevorkte protocol.

3.5. Omkeringen; Annuleringen. U kunt transacties die als voltooid of in behandeling zijn gemarkeerd niet annuleren, ongedaan maken of wijzigen. Egex behoudt zich het recht voor om aankopen of verkopen van cryptocurrency naar eigen inzichten te weigeren of te annuleren of terug te draaien, zelfs nadat fondsen van uw rekening(en) zijn gedebiteerd. Als Egex vermoedt dat de transactie betrekking heeft (of heeft een hoog risico van betrokkenheid bij) witwassen van geld, financiering van terrorisme, fraude of enige andere vorm van financiële criminaliteit; in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander bevel van de overheid; als Egex redelijkerwijs vermoedt dat de transactie onjuist is; of als Egex vermoedt dat de transactie betrekking heeft op Verboden Gebruik of een Verboden Bedrijf zoals hieronder uiteengezet. In dergelijke gevallen zal Egex de transactie proberen ongedaan te maken en zijn wij niet verplicht u toe te staan een inkoop- of verkooporder voor dezelfde prijs of tegen dezelfde voorwaarden als de geannuleerde transactie opnieuw in te voeren. Daarnaast bij het ongedaan maken van een transactie kan naar eigen inzichten eventuele administratie kosten in rekening gebracht worden.

3.6. Payment Diensten Partners. Egex kan een externe betalingsverwerker gebruiken om elke Fiat-valuta-betaling tussen u en Egex te verwerken.

6. Algemeen gebruik, Verboden gebruik en Beëindiging.

6.1. Beperkte licentie. We verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie, onderworpen aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, om de Egex-site en verwante inhoud, materialen, informatie (gezamenlijk de "Inhoud") te openen en te gebruiken, uitsluitend voor goedgekeurde doeleinden zoals toegestaan door Egex van tijd tot tijd. Elk ander gebruik van de Egex-site of -inhoud is uitdrukkelijk verboden en alle andere rechten, titels en belangen in de Egex-site of -inhoud zijn exclusief het eigendom van Egex en haar licentiegevers. U stemt ermee in dat u de inhoud niet zult kopiëren, verzenden, distribueren, verkopen, in licentie geven, onderwerpen aan reverse engineering, wijzigen, publiceren of eraan deelnemen, of daarvan afgeleide werken wilt maken, of op een andere manier van de inhoud wilt gebruiken. "Egex.nl", "Egex", "Elitegex.com", "Elitegex" en alle logo's met betrekking tot de Egex diensten of weergegeven op de Egex-site zijn handelsmerken of geregistreerde merken van Egex of haar licentiegevers. U mag ze niet kopiëren, imiteren of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Egex.

6.2. Website nauwkeurigheid. Hoewel we van plan zijn om accurate en tijdige informatie te verstrekken over de Egex-site, is de Egex-site (inclusief, maar niet beperkt tot de inhoud) niet altijd volledig accuraat, volledig of actueel en kan deze ook technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In een poging om u zo volledig mogelijke en nauwkeurige informatie te blijven verstrekken, kan informatie van tijd tot tijd zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt, inclusief maar niet beperkt tot informatie over ons beleid, onze producten en onze diensten. Daarom moet u alle informatie verifiëren voordat u erop vertrouwt en alle beslissingen op basis van informatie op de Egex-site zijn uw eigen verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor dergelijke beslissingen. Koppelingen naar materiaal van derden (inclusief maar niet beperkt tot websites) kunnen voor uw gemak worden verstrekt, maar worden niet door ons beheerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor enig aspect van de informatie, inhoud of diensten vervat in materiaal van derden of op sites van derden toegankelijk of gelinkt aan de Egex-site,

6.3. Toepassingen van derden. Als u, voor zover toegestaan door Egex van tijd tot tijd, uitdrukkelijke toestemming verleent aan een derde partij om toegang tot uw Egex-account te krijgen of om deze te verbinden, hetzij via het product of de dienst van de derde partij, of via de Egex-site, erkent u dat het verlenen van toestemming voor een derde partij om namens u specifieke acties te ondernemen, ontheft u niet van enige van uw verantwoordelijkheden onder deze Overeenkomst. U bent volledig verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van een derde partij met toegang tot uw Egex-account. Verder erkent en stemt u ermee in dat u Egex niet verantwoordelijk zult houden en bij aansprakelijkheid zal vrijwaren voor handelingen of nalatigheid van derden met toegang tot uw Egex-account.

6.4. Verboden gebruik. In verband met uw gebruik van de Egex diensten en uw interacties met andere gebruikers en derde partijen waarmee u akkoord gaat en verklaart dat u zich niet zult bezighouden met verboden bedrijf of verboden gebruik zoals hierin gedefinieerd. We behouden ons te allen tijde het recht voor om informatie te controleren, te beoordelen, te bewaren en / of openbaar te maken als dat nodig is om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, sanctieprogramma's, juridische procedures of overheidsverzoeken. We behouden ons het recht voor om uw Egex-account te annuleren en/of te schorsen en/of transacties te blokkeren of fondsen onmiddellijk en zonder kennisgeving te bevriezen als we naar eigen goeddunken bepalen dat uw account is gekoppeld aan een verboden gebruik en/of een verboden bedrijf.

6.6. Transacties limieten. Het gebruik van alle Egex diensten is onderhevig aan een limiet, u mag transacties uitvoeren of overboeken binnen een bepaalde periode (bijv. dagelijks). Om uw limieten te bekijken, logt u in op uw Egex-account. Uw transactielimieten kunnen variëren, afhankelijk van uw betaalmethode, verificatiestappen die u hebt voltooid en andere factoren. Egex behoudt zich het recht voor om toepasselijke limieten te wijzigen zoals wij dit naar eigen inzicht noodzakelijk achten. Als u uw limieten wilt verhogen buiten de geboekte bedragen, kunt u een aanvraag indienen op www.egex.nl/contact/. We kunnen van u eisen dat u aanvullende informatie over uzelf of uw bedrijf verstrekt. Naar eigen inzicht kunnen we weigeren om uw limieten te verhogen of kunnen wij uw limieten op een later tijdstip verlagen.

6.7. Opschorting, beëindiging en annulering. Egex kan: (a) uw toegang tot een of alle Egex diensten opschorten, beperken of beëindigen en / of (b) uw Egex-account deactiveren of annuleren als:

 • We hiertoe verplicht zijn door een faculair rechtsgeldige dagvaarding, rechterlijk bevel of bindend bevel van een overheidsinstantie; of
 • We vermoeden u redelijkerwijs van het gebruik van uw Egex-account in verband staat met verboden gebruik; of
 • Gebruik van uw Egex-rekening is onderhevig aan lopende procedures, onderzoeken of overheidsprocedures en / of we ervaren een verhoogd risico van wettelijke of regelgevende niet-naleving in verband met uw accountactiviteit; of
 • Onze servicepartners kunnen uw gebruik niet ondersteunen; of
 • U onderneemt acties om zaken te omzeilen, inclusief, maar niet beperkt tot, het openen van meerdere Egex-accounts of het misbruiken van promoties die Egex van tijd tot tijd aanbiedt.
 • U schendt ons Gedragsbeleid
Als Egex uw account opschort of sluit, of uw gebruik van Egex diensten om welke reden dan ook beëindigt, zullen wij u op de hoogte stellen van onze acties tenzij een gerechtelijk bevel of een andere juridische procedure het Egex verbiedt om u een dergelijke kennisgeving te sturen. U erkent dat het besluit van Egex om bepaalde acties te ondernemen, waaronder het beperken van de toegang tot, opschorten van, of het sluiten van uw account, gebaseerd kan zijn op vertrouwelijke criteria die essentieel zijn voor Egex’s risicobeheer en beveiligingsprotocollen. U gaat ermee akkoord dat Egex niet verplicht is om de details van haar risicobeheer- en beveiligingsprocedures aan u bekend te maken. Het is u toegestaan om gedurende 90 (90) dagen na deactivering of annulering van uw account cryptocurrency of fondsen die aan uw gehoste cryptocurrencypalletportefeuille (s) en / of uw valutaportefeuille (s) zijn gekoppeld, over te dragen tenzij een dergelijke overdracht anderszins verboden is ( i ) onder de wet, inclusief maar niet beperkt tot toepasselijke sanctieprogramma's, of ( ii ) door een faculair geldige dagvaarding of gerechtelijk bevel. Als Egex uw account opschort of sluit, of uw gebruik van Egex Diensten om welke reden dan ook beëindigt, behoudt Egex het recht om van u te verlangen dat u de Verificatieprocedures voltooit voordat u cryptocurrency of Fiat Currency overdraagt of intrekt.

6.8. Privacy van anderen. Als u informatie ontvangt over een andere gebruiker via de Egex diensten, moet u de informatie vertrouwelijk houden en deze alleen gebruiken in verband met de Egex diensten. U mag de informatie van een gebruiker niet bekendmaken of aan een derde partij verstrekken of de informatie gebruiken, behalve als dit redelijkerwijs noodzakelijk is om een transactie en andere redelijkerwijs daarmee samenhangende functies uit te voeren, zoals ondersteuning, afstemming en boekhouding, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker krijgt om dit te doen. U mag geen ongevraagde e-mail naar een gebruiker sturen via de Egex diensten.

6.9. Wachtwoordbeveiliging; Contactgegevens. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van adequate beveiliging en controle over alle ID's, wachtwoorden, hints, persoonlijke identificatienummers (PIN's), API-sleutels of andere codes die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Egex diensten. Elk verlies of compromis van de voorgaande informatie en/of uw persoonlijke informatie kan leiden tot ongeoorloofde toegang tot uw Egex-account door derden en verlies of diefstal van cryptocurrency en/of fondsen die op uw Egex-account en eventuele bijbehorende accounts aanwezig zijn, inclusief uw gekoppelde bankrekening(en). U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw e-mailadres en telefoonnummer in uw accountprofiel om kennisgevingen of waarschuwingen te ontvangen die we u mogelijk sturen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig verlies dat u mogelijk oploopt als gevolg van het compromitteren van aanmeldingsreferenties voor uw account, ongeacht de fout van Egex en/of het niet opvolgen van of reageren op kennisgevingen of waarschuwingen die wij u mogelijk sturen. Als u denkt dat uw Egex-accountinformatie is aangetast, neem dan onmiddellijk contact op met Egex Klantenservice op support@egex.nl

6.10. Belastingen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of, en in welke mate, welke belastingen van toepassing zijn op te uitgevoerde transacties in opdracht van u door Egex. U bent zelf verantwoordelijk voor het in te houden, verzamelen, rapporteren en de kwijtschelding van het juiste bedrag van de belastingen aan de bevoegde belastingdienst. Uw transactie geschiedenis is verkrijgbaar bij uw Egex-account.

7. Feedback klanten, vragen, klachten

7.1. Contact Egex. Als u feedback, vragen of klachten heeft, neem dan contact met ons op via support@egex.nl. Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve ons te voorzien van uw volgende persoonlijke gegevens:

 • Voornaam en achternaam
 • Volledige adresgegevens
 • Egex account login naam
Daarnaast vragen wij u om zo veel mogelijk relevante informatie te verschaffen om ervoor te zorgen dat uw aanvraag zo snel mogelijk en correct kan worden behandeld.

7.2. Klachten. In het geval van een klacht, gelieve de oorzaak van uw klacht uit een te zetten. Daarnaast zouden wij graag willen weten hoe u wilt dat de klacht opgelost wordt. Wij zullen uw klacht behandelen binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst. Een klacht zal behandeld worden door een jurist en zal uw klacht overwegen op basis van de door u versterkte gegevens en alle informatie die Egex zal verstrekken. De jurist zal binnen vier weken na onze ontvangst een bevestiging sturen ( "Ontvangst notitie") waarin de Jurist: (i) het aanbod om uw klacht op de manier van uw verzoek op te lossen; (Ii) Een directe afwijzing met daarin de reden; of (iii) het aanbod om uw klacht op te lossen met een alternatieve oplossing. Na ontvangst van de “Ontvangst notitie”, heeft u 20 werkdagen de tijd om de uiteengezette instructies te aanvaarden of te verwerpen. Het niet reageren; of niet tijdig reageren, op een “Ontvangst notitie zal worden beschouwd als een intrekking van de klacht en de aanvaarding dat wij geen aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot het onderwerp van de klacht.

8. Algemene bepalingen.

8.1. Computer virussen. Egex zal geen enkele aansprakelijkheid dragen, dan ook, voor schade of storingen veroorzaakt door een computer virussen, spyware, scareware, wormen en andere malware die uw computer of andere apparatuur, of een phishing, spoofing of andere aanval kan beïnvloeden. Wij adviseren het regelmatige gebruik van een gerenommeerde en up-to-date virus screening- en preventie software. U moet zich ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten kwetsbaar zijn voor spoofing en phishing-aanvallen. U dient voorzichtig te zijn en bent zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van deze berichten, ook al lijken ze afkomstig van Egex. Log altijd in uw Egex account via de Egex website om eventuele transacties of vereiste acties te herzien wanneer u onzeker bent over de echtheid van een communicatie- of kennisgeving.

8.2. Vrijgave van Egex; Schadeloosstelling. Als u een geschil heeft met één of meer gebruikers van de Egex diensten, laat u Egex, haar gelieerde ondernemingen en service providers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, joint venture, medewerkers en vertegenwoordigers van alle claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van welke aard voortvloeiend uit of op enige wijze verband houden met dergelijke geschillen. U gaat ermee akkoord en houd Egex, haar gelieerde ondernemingen en service providers, en elk van zijn of hun respectievelijke functionarissen, directeuren, agenten, joint venture, medewerkers en vertegenwoordigers, te vrijwaren van elke claim of eis (waaronder juridische kosten en eventuele boetes, kosten of met sancties die door een regelgevende instantie) die voortvloeien uit of in verband met uw schending van deze Overeenkomst of uw schending van de wet, regel of regelgeving, of de rechten van derden.

8.3. Beperking van aansprakelijkheid. In geen gevalen zal Egex, haar partners en dienstverleners, of een van hun respectievelijke bestuurders, directeuren, agenten, joint venture, werknemers of vertegenwoordigers, aansprakelijk zijn. Ook niet voor winstderving of enige speciale, incidentele, indirecte, ongrijpbare of gevolgschade, op grond van contract, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van of in verband met geautoriseerd of niet geautoriseerd gebruik van de Egex site of Egex diensten of deze overeenkomst. Egex doet geen toezeggingen of garanties dat de toegang tot de site, een deel van de Egex diensten of een van de daarin gebruikte materialen en/of gegevens, permanent, ononderbroken of foutloos zijn. Egex doet geen uitspraken over de juistheid of volledigheid van de historische Digital Currency prijs gegevens die beschikbaar zijn op de site. Egex zal redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat verzoeken om elektronische debet en credit met betrekking tot bankrekeningen, tijdig te verwerken, maar Egex geeft geen garanties met betrekking tot de hoeveelheid tijd die nodig is om de verwerking van die afhankelijk is voltooid vele factoren die buiten onze controle.

8.4. Volledige overeenkomst. Deze overeenkomst, het privacy beleid, en aanhangsels bestaan uit de volledige overeenkomst tussen u en Egex met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere discussies, overeenkomsten en afspraken van welke aard dan ook (inclusief en zonder beperking alle voorgaande versies van deze Overeenkomst), en elke aard tussen en onder u en Egex. Sectie koppen in deze overeenkomst zijn alleen voor het gemak en overzicht, en de betekenis of interpretatie van enige bepaling van deze overeenkomst zal niet regeren.

8.5. Wijzigingen. Egex kan op ieder gewenst moment haar gebruikersovereenkomst wijzigen. De wijziging zal plaatsvinden door een nieuwe versie kenbaar te maken op de website of een nieuwe gebuikersovereenkomst te mailen. Op het moment van publicatie is de nieuwe gebruikersovereenkomst van kracht. Als u het niet eens bent met een dergelijke wijziging, is uw enige en exclusieve remedie om het gebruik van onze dienstverlening per direct te beëindigen en uw account te sluiten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor u of een derde partij voor een wijziging of beëindiging van de Egex diensten of opschorting of beëindiging van uw toegang tot de Egex diensten.

8.6. Opdracht. U mag geen rechten en/of licenties bij deze overeenkomst toewijzen. Wij behouden ons het recht voor, om onze rechten op alle Egex partners of dochterondernemingen toe te wijzen zonder beperkingen, of aan een opvolger in het belang van elk bedrijf in verband met de Egex diensten. Elke poging tot overdracht of in overtreding hiervan is van nul en gener waarde. Met inachtneming van het voorgaande zal deze overeenkomst ten goede komen van de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

8.7. Deelbaarheid. Indien enige bepaling van deze overeenkomst wordt bepaald ongeldig te zijn of niet afgedwongen kan worden onder de regel, regelgeving of enige overheidsinstantie, lokale, provinciale of federale, een dergelijke bepaling te zijn zal worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de bepaling te bereiken zover mogelijk onder de toepasselijke wetgeving. De geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze overeenkomst wordt niet aangetast.

8.8 Veranderingen. In het geval dat Egex wordt overgenomen door of fuseert met een derde partij, behouden wij ons het recht voor om naar een van deze omstandigheden, de informatie die wij van u hebben verzameld in het kader van een dergelijke fusie, overname, verkoop te delen en/of te controleren.

8.9 Overleving. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die door hun aard verder reiken dan de afloop of beëindiging van deze overeenkomst, inclusief, zonder beperking, secties met betrekking tot schorsing of ontslag, Egex Account annulering, schulden aan Egex, algemeen gebruik van de Egex site, geschillen met Egex , en algemene bepalingen, de beëindiging of afloop van deze overeenkomst van kracht.

8.10 Toepasselijk recht. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechtbanken.

8.11 Overmacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen, tekortkoming in de nakoming of onderbreking van de dienst die direct of indirect het gevolg zijn van enige oorzaak of omstandigheid buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot, enige vertraging of defecten als gevolg van een handeling van God, een handeling van de civiele of militaire autoriteiten, daad van terroristen, oproer, oorlog, staking of andere arbeidsconflicten, brand, een onderbreking in de telecommunicatie of internet diensten of provider diensten, het falen van apparatuur en/of software, andere rampen of een andere gebeurtenissen die buiten onze redelijke controle vallen en doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

BIJLAGE 1: VERBODEN GEBRUIK

Verboden gebruik

U kunt uw Egex account niet gebruiken om deel te nemen in de volgende categorieën van de activiteit ( "Verboden gebruik"). De specifieke vormen van gebruik hieronder zijn representatief, maar niet uitputtend. Als u twijfelt over het al dan niet uw gebruik van Egex Diensten gaat om een verboden gebruik, of vragen over hoe deze eisen gelden voor u, neem dan een aanvraag bij indienen info@egex.nl. Door het openen van een Egex account, bevestig je dat je je account zal gebruiken om een van de volgende doen:

 • Onwettige activiteiten: activiteit die in strijd zou zijn, of helpen bij overtreding van, de wet, statuten, verordeningen of regelgeving, sancties beheerde programma's in de landen waar Egex zaken doet.
 • Beledigende activiteit: Acties die een onredelijke of onevenredig grote belasting een systeem, gegevens of informatie op te leggen aan de infrastructuur of nadelig interfereren met, onderscheppen of onteigenen; verzenden of uploaden van materiaal naar de Egex site die virussen, wormen of andere schadelijke of schadelijke programma's bevat; proberen om onbevoegde toegang tot de Egex site, andere Egex accounts, computersystemen of netwerken verbonden met de Egex site, door middel van wachtwoorden of op andere wijze te verkrijgen; Gebruik Egex Account informatie van een andere partij om toegang te krijgen of gebruik de Egex site, behalve in het geval van specifieke Merchants en / of applicaties die specifiek door een gebruiker toestemming voor toegang tot dergelijke gebruiker Egex Account en informatie; of overdracht van uw toegang of rechten account aan uw rekening aan een derde partij, tenzij door de werking van de wet of met de uitdrukkelijke toestemming van Egex.
 • Misbruik andere gebruikers: interfereren met een andere persoon of entiteit de toegang tot of het gebruik van Egex diensten; belasteren, misbruiken, afpersen, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden of inbreuk maakt op de wettelijke rechten (zoals, maar niet beperkt tot, het recht op privacy, publiciteit en intellectuele eigendom) van anderen; aanzetten, bedreigen, te vergemakkelijken, te bevorderen, of haat, raciale intolerantie, of gewelddadige acties tegen anderen aan te moedigen; oogst of andere manier informatie verzamelen uit de Egex site over anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot e-mailadressen, zonder de juiste toestemming
 • Fraude: Activiteit die werkt te frauderen Egex, Egex gebruikers, of enige andere persoon; bieden geen valse, verkeerde of misleidende informatie aan Egex
 • Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten: Transacties met betrekking tot producten die inbreuk maken op enig auteursrecht, merkenrecht, recht van publiciteit of privacy of andere eigendomsrechten onder de wet, inclusief maar niet beperkt tot de verkoop, distributie of toegang tot nagemaakte muziek, films, software of andere geleverde materialen zonder de juiste toestemming van de rechthebbende; gebruik van Egex intellectuele eigendom, naam of logo, inclusief het gebruik van Egex handels- of dienstmerken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Egex of op een manier die anders schaadt Egex of het merk Egex; elke actie die een onware goedkeuring door of toetreding met Egex impliceert

Aanhangsel: Controle procedures en limieten

Egex maakt gebruik van diverse systemen en procedures voor het verzamelen van informatie over u en deze informatie te controleren om Egex en de gemeenschap te beschermen tegen frauduleuze gebruikers en om een adequate administratie te houden over de klanten van Egex. Uw toegang tot één of meer Egex diensten, en limieten kan worden gebaseerd op het identificeren van informatie en/of een bewijs van identiteit die u verstrekt aan Egex.

Egex kan u vragen om aanvullende informatie, of om een bepaalde hoeveelheid tijd te wachten na voltooiing van een transactie, voor het mogelijk maken om elk Egex diensten te gebruiken en/of voor het toelaat u om deel te nemen in transacties boven bepaalde volume grenzen.